Tiêu chuẩn ISO 17025 là gì?

Sơ lược về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005:

ISO/IEC 17025 (phiên bản tiên tiến nhất bây giờ là ISO/IEC 17025:2005) có tên thường gọi rất đầy đủ là nhu cầu chung về khả năng của phòng thí điểm & hiệu chuẩn (General Requirements for the competence of testing and calibration laboratories). ISO/IEC 17025:2005 là tiêu chuẩn về hệ thống cai quản chất lượng áp dụng chuyên biệt cho phòng thí điểm & hiệu chuẩn, do tổ chức nước ngoài về tiêu chuẩn hóa ISO (International Organization for Standardization) phát hành.

đó là chuẩn mức được thu thập kinh nghiệm tay nghề nhiều năm trong việc tìm kiếm một chuẩn mực chung cho hệ thống cai quản dành cho các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn nhằm bảo đảm tác dụng đo lường/thử nghiệm đạt được tác dụng tin cậy nhất.

chuẩn mức ISO/IEC 17025 được thiết kế với để hợp nhất với tiêu chuẩn ISO 9001 – hệ thống cai quản chất lượng, chính vì như vậy chuẩn mức ISO/IEC 17025 không chỉ là đề ra các yêu cầu để cai trị & bảo đảm an toàn năng lực kỹ thuật mà còn gồm có các pháp luật về hệ thống quản lý chất lượng để đã đạt được năng lực chuyên môn đưa ra các hiệu quả đo lường/thử nghiệm an toàn và đáng tin cậy cao và được nước ngoài thừa nhận.

tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 bao gồm 5 phần, trong các số ấy phòng thí nghiệm cần phải hiểu rõ sâu xa & cung ứng các yêu cầu trong phần 4 & phẩn 5 của tiêu chuẩn này.

dưới đây là bản tóm lược những nhu cầu của chuẩn mức ISO/IEC 17025:2005

Tóm lược các nhu cầu của ISO/IEC 17025:2005
Tóm lược những yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005

Nếu nghiên cứu và phân tích kỹ các nhu cầu của chuẩn mức ISO 9001:2008 & các yêu cầu trong phần 4 của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (các nhu yếu về quản lý) rất có thể thấy rằng phần 4 của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (các yêu cầu về quản lý) trọn vẹn tương đương với tiêu chuẩn ISO 9001:2008 dành cho hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn. như thế, một phòng thí nghiệm hay phòng hiệu chuẩn có được công nhận cân xứng chuẩn mức ISO/IEC 17025:2005, thì bản thân phòng thí nghiệm hay phòng hiệu chuẩn đó cũng biến thành phù hợp với hệ thống cai trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

dẫu thế, một phòng thử nghiệm hay phòng hiệu chuẩn nào này được chứng nhận phù hợp với chuẩn mức ISO 9001:2008 thì phòng thí điểm hay phòng hiệu chuẩn đó chưa chứng minh được khả năng thử nghiệm/hiệu chuẩn để tạo nên các hiệu quả & tài liệu an toàn và tin cậy về mặt kỹ thuật. vì vậy, đối với một phòng thí điểm hay phòng hiệu chuẩn tiêu chuẩn cai trị thích hợp nhất để vận dụng chính là tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

Một để đạt được công dụng đo lường/thử nghiệm có độ an toàn và đáng tin cậy cao, sau lâu lăm nghiên cứu tổ chức ISO & IEC đã rút ra được các nhân tố chính tác động ảnh hưởng đến độ an toàn và đáng tin cậy của hiệu quả đo lường/thử nghiệm, đó là:

—- yếu tố con người (được điều khoản trong quy định 5.2 của chuẩn mức ISO/IEC 17025:2005);

—- thuận tiện và điều kiện môi trường thiên nhiên (được quy định trong quy định 5.3 của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005);

—- phương pháp thử, hiệu chuẩn & hiệu lực hiện hành của phương thức (được điều khoản trong điều khỏan 5.4 của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005);

—- thiết bị (được lao lý trong lao lý 5.5 của chuẩn mức ISO/IEC 17025:2005);

—- Tính links chuẩn đo lường (được pháp luật trong pháp luật 5.6 của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005);

—- Lấy mẫu (được điều khoản trong lao lý 5.7 của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005);

—- quản lý mẫu thí điểm & hiệu chuẩn (được lao lý trong điều khoản 5.8 của chuẩn mức ISO/IEC 17025:2005);

những yếu tố này có thể trình bày theo dạng biểu đồ xương cá như sau:

các yếu tố tác động đến độ an toàn của kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn
những nhân tố ảnh hưởng tác động đến độ an toàn của hiệu quả thử nghiệm/hiệu chuẩn

chân thành và ý nghĩa của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005:

các chương trình công nhận cân xứng chuẩn mức ISO/IEC 17025:2005 trên nhân loại giúp tăng cường quan hệ bắt tay hợp tác giữa những phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn với những tổ chức khác nhằm mục tiêu tạo động lực thúc đẩy quá trình trao đổi thông báo, tăng cường kinh nghiệm tay nghề, & tăng tốc sự hoà hợp của các cách thử & phương châm đã định.

Việc thành lập và hoạt động tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 là một tình huống phản ánh Xu thế hợp nhất các nhu cầu chung cho một lĩnh vực mà cụ thể chi tiết là nghành nghề thử nghiệm/hiệu chuẩn để khiến cho một bộ mặt mới cho pháp luật, Thương Mại, tài chính và kỹ thuật quốc tế.

mục đích của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005:

—– chuẩn mức ISO/IEC 17025:2005 là tiêu chuẩn đưa ra qui định các nhu cầu nhằm đảm bảo năng lực chuyên môn của phòng thử nghiệm hay phòng hiệu hợp lý cho dù phòng thử nghiệm hay phòng hiệu chuẩn sử dụng bất kỳ phương pháp thử nghiệm/hiệu chuẩn nào (bao gồm cả cách thức tiêu chuẩn, cách thức không chuẩn mức, những phương pháp do phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn phát triển…)

—– tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 sử dụng để các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn cách tân và phát triển khối hệ thống cai quản chất lượng, hoạt động hành chính & kỹ thuật. Phòng thử nghiệm, quý khách, cơ quan chính quyền & những đơn vị công nhận cũng đều có thể sử dụng nó để xác nhận hoặc thừa nhận năng lực của những phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn.

—– chuẩn mức ISO/IEC 17025:2005 giúp cho những phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn chứng tỏ được rằng mình có đủ năng lực chuyên môn về kỹ thuật & tổ chức triển khai quản lý, chuyển động một cách hiệu quả và rất có thể cung ứng những tác dụng thí điểm & hiệu chuẩn có mức giá trị về kỹ thuật, và có độ an toàn và tin cậy cao.

—– Việc áp dụng chuẩn mức nước ngoài ISO/IEC 17025:2005 sẽ tạo điều kiện cho việc hợp tác và ký kết giữa các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn & những tổ chức khác nhằm mục tiêu hổ trợ cho việc phỏng vấn trao đổi thông báo và tay nghề về việc thống nhất hóa các chuẩn mực và các giấy tờ thủ tục.

—– tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 được Thành lập và hoạt động đó là tiền đề cho sự thừa nhẫn cho nhau, tuy nhiên phương hoặc đa phương về tác dụng thử nghiệm và hiệu chuẩn để tránh kiểm tra hai lần hoặc không ít lần tiến đến chỉ việc kiểm tra một lần, cấp một giấy ghi nhận và được cho phép ở mọi giang sơn.

Như vây, vận động công nhận phòng nghỉ thử nghiệm/hiệu chuẩn ở đầu cuối là để đáp ứng cho giao lưu dịch vụ thương mại giữa các nước, Khu Vực và quốc tế. hoạt động Công nhận phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn cũng góp thêm phần tạo động lực thúc đẩy giao lưu về tài chính, KHKT làm cho sản phẩm chóng vánh vươn xa & hội nhập vào thị phần Quanh Vùng & trái đất.

trải qua bài viết này người viết hi vọng giúp cho Quý người hâm mộ hiểu được sơ lược về cấu trúc, ý nghĩa của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, tạo tiền đề để Quý fan hâm mộ đào bới sâu hơn tiêu chuẩn này.

Chân thành cám ơn sự chăm lo của Quý fan hâm mộ.

dữ liệu tham khảo:

—1.. tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 – các nhu yếu chung về năng lực chuyên môn của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.

—2.. bài viết “Để đạt chuẩn VILAS” của tác giả Nguyễn Bình, đăng trên Tạp chí – ấn phẩm thông tin TCVN.net số 11 năm 2004.

—3.. các thông báo tại trang web của công sở công nhận chất lượng việt nam (BoA).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *