Tiêu chuẩn ISO 14000 là gì?

ISO 14000 là một đội các tiêu chuẩn mối liên quan đến cai trị môi trường xung quanh sống hay chết để giúp các đơn vị (a) giảm đi vấn đề các hoạt động (quy trình, v.v.) của họ tác động xấu đi tới môi trường thiên nhiên (nghĩa là dẫn tới các đổi thay bất lợi cho không khí, nước hoặc đất); (b) tuân thủ quy định, quy tắc hiện hành & những đòi hỏi hướng dẫn môi trường thiên nhiên khác; và (c) đều đặn phục hồi ở trên. [1]

ISO 14000 giống cai trị lý tưởng ISO 9000 ở khu vực cả hai đều mối liên quan đến quá trình sản xuất một sản phẩm, thay vì cho chính dòng sản phẩm đấy. Hay như ISO 9001, xác thực được triển khai vì những doanh nghiệp bên thứ ba thay bởi vì được trao trực tiếp đến do ISO. các tiêu chí truy thuế kiểm toán ISO 19011 và ISO 17021 được sử dùng khi kiểm toán đang được triển khai.

những yêu cầu của ISO 14001 là 1 phần chẳng thể thiếu trong chương trình kiểm toán & cai trị sinh thái của liên minh châu âu (EMAS). cấu tạo & tài liệu của EMAS đòi hỏi khắt khe hơn, chủ yếu sự liên quan đến khôi phục công suất, tuân tuyệt chiêu luật & nhiệm vụ báo cáo. [2] Phiên bản Lúc này của ISO 14001 là ISO 14001: 2015, được xuất bản vào tháng 9 năm năm ngoái. [3]

Sơ lược về lịch sử vẻ vang hệ thống cai quản môi trường thiên nhiên

hồi tháng 3 năm 1992, doanh nghiệp BSI đã từng chào làng tiêu chí hệ thống cai quản môi trường thiên nhiên đầu tiên trên nhân loại, BS 7750, như một trong những phần của phản ứng trước những lo sợ ngày càng tăng về đảm bảo môi trường thiên nhiên. [4] Trước đấy, cai trị môi trường thiên nhiên là 1 phần của những khối hệ thống rất lớn hơn hẳn như là chăm nom có trách nhiệm. BS 7750 đã từng phân phối khuôn mẫu cho sự phát triển của loạt ISO 14000 vào năm 1996, có đại diện thay mặt từ các ủy ban ISO trên toàn thế giới. [5] [6] tính tới năm 2017, hơn 300.000 kiểm chứng cho ISO 14001 hoàn toàn có thể được tìm thấy ở 171 lãnh thổ. [7]

trước khi tiến triển loạt ISO 14000, những tổ chức đã tình nguyện kiến tạo các EMS của riêng họ, nhưng vấn đề này khiến cho việc so sánh những ảnh hưởng môi trường thiên nhiên giữa những doanh nghiệp gây nên khó khăn; vì vậy, loạt ISO 14000 phổ thông đã được tiến triển. Một EMS được định nghĩa bởi vì ISO là: “một phần của hệ thống cai quản khái quát, gồm có cơ cấu đơn vị, hoạt động lập chiến dịch, bổn phận, thực tế, quá trình, quá trình và khoáng sản để tiến triển, triển khai, có được và giữ gìn chương trình môi trường thiên nhiên.” [8 ]

tiến triển loạt ISO 14000

Họ ISO 14000 gồm có đáng chú ý số 1 là tiêu chí ISO 14001, đại diện cho bộ tiêu chí cốt lõi được các tổ chức áp dụng để họa tiết thiết kế & thực hành một khối hệ thống cai quản môi trường xung quanh hiệu quả (EMS). các tiêu chuẩn khác biệt trong loạt bài này gồm cả ISO 14004, đặt ra các chỉ dẫn bổ sung cho 1 EMS tốt và các tiêu chí chuyên biệt hơn liên quan đến những góc cạnh chi tiết và cụ thể của cai quản môi trường. mục tiêu chính của loạt tiêu chuẩn ISO 14000 là cung cấp “các dụng cụ thiết thực cho những doanh nghiệp và công ty thuộc mọi loại hình muốn quản lý bổn phận môi trường xung quanh của họ.” [7]

Sê-ri ISO 14000 căn cứ trên giải pháp tiếp cận tự nguyện với quy chuẩn môi trường xung quanh. [9] Sê-ri gồm cả tiêu chuẩn ISO 14001, phân phối các chỉ dẫn cho vấn đề setup hay cải tạo một EMS. tiêu chuẩn này còn có nhiều đặc điểm chung với người nhiệm kỳ trước, ISO 9000, tiêu chí cai quản lý tưởng nước ngoài [10], được sử dụng làm mô phỏng cho cấu trúc bên trong của chính nó [8] & cả 2 hoàn toàn có thể được tiến hành Đồng thời. Cũng như ISO 9000, ISO 14000 hoạt động như 1 công cụ quản lý nội bộ và như 1 phương pháp biểu diễn cam kết môi trường của tập đoàn với bệnh nhân & khách hàng của chính mình. [11]

tiêu chí ISO 14001

ISO 14001 xác định các tiêu chuẩn cho 1 EMS. Nó không nêu các đề nghị đối với hoạt động môi trường mà chỉ vạch ra một phạm vi mà một doanh nghiệp hoặc đơn vị hoàn toàn có thể tuân thủ để cài đặt một EMS hiệu quả. Nó có thể được dùng do bất kỳ công ty nào muốn khắc phục hiệu quả khoáng sản, suy giảm hoang phí & suy giảm phí tổn. sử dụng ISO 14001 hoàn toàn có thể đảm bảo cho cai trị doanh nghiệp và công nhân viên Cũng như các bên liên quan ở ngoài rằng ảnh hưởng môi trường thiên nhiên đã và đang được đo lường và sửa sang. [7] ISO 14001 cũng có thể được kết hợp với những tính năng cai quản khác & hỗ trợ các doanh nghiệp đáp ứng những mục tiêu kinh tế tài chính và môi trường.

ISO 14001, tương tự như những tiêu chí ISO 14000 không giống, là tự nguyện [12], với mục tiêu chính là tương trợ các doanh nghiệp đều đặn sửa sang năng suất môi trường & tuân theo mọi quy định đang thi hành. doanh nghiệp đề ra những mục đích & biện pháp tiến hành của riêng bản thân, & tiêu chí nêu bật các gì đơn vị nên làm để cung ứng những mục tiêu đó, Đồng thời theo dõi và thống kê giám sát tình hình. [12] tiêu chuẩn không chú tâm vào các phương thức và mục tiêu của công suất môi trường, mà là của doanh nghiệp. tiêu chuẩn hoàn toàn có thể được áp dụng cho không ít độ khác biệt trong doanh nghiệp, từ độ công ty tới độ dòng sản phẩm & Dịch Vụ Thương Mại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *