• ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM

 • Theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 99.2015/NĐ ngày 20/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật nhà ở thì Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam và điều kiện để người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam là:

  Tư vấn luật đất đai: Với đội ngũ luật sư có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn các vấn đề liên quan tới pháp luật đất đai, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi : 1900 8644.để nhận tư vấn các vấn đề như: sang tên sổ đỏ, tách sổ đỏ ...

   

 • Friday, 03 August 2018, 10:20:25 PM
 • 1. ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM

   

  Theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 99.2015/NĐ ngày 20/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật nhà ở thì Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam và điều kiện để người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam là:

  - Phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam;

  -- Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;

  - Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp… hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể được sở hữu nhà ở thông qua các hình thức sau đây: Thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật;

  Lưu ý: Khi tham gia giao dịch về nhà ở nếu là cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài không bắt buộc phải có đăng ký tạm trú hoặc đăng ký thường trú tại nơi có nhà ở được giao dịch.

Copyright © 2017 Designed & Developed by CiviLaw