• Tặng cho nhà đất anh chị cho các em

 • Thủ tục hồ sơ việc Tặng cho nhà đất anh chị cho các em, việc sang tên sổ đỏ nhà đất khi anh chị cho các em, chi phí cũng như lệ phí sang tên ?

 • Friday, 14 September 2018, 09:49:03 PM
 • Tặng cho tài sản là một trong những Quyền định đoạt của chủ sở hữu (Điều 194 Bộ Luật Dân sự 2015), như vậy người có nhà đất có quyền tặng cho lại cho người khác. Trên thực tế, tặng cho nhà đất chủ yếu giữa những người thân trong gia đình vì được miễn Thuế thu nhập cá nhân, Lệ phí trước bạ như sau :

  • Khoản 1, 4 Điều 4 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP thì thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản được miễn Thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp sau : 

  Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau

  • Khoản 10 Điều 5 Thông tư số 301/2016/TT-BTC các trường hợp được miễn Lệ phí trước bạ  nhà đất do thừa kế, tặng cho như sau:

  Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau

  Điều kiện, thủ tục tặng cho nhà đất:

  1. Văn bản tặng cho nhà đất (bất động sản) phải được công chứng, chứng thực quy định tại khoản 1 Điều 459 Bộ Luật Dân sự 2015
  2. Các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ
  • Đăng ký kết hôn cho vợ, chồng
  • Giấy sinh cho con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột và ông bà nội, ngoại
  • Đăng ký kết hôn và giấy khai sinh cho con rể, con dâu
  1. Và các giấy tờ như hồ sơ sang tên nhà đất

   

  Lưu ý trường hợp anh, chị em trong gia đình tặng cho nhà đất, tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân:

  1. Nhà đất ghi tên vợ hoặc chồng nhưng hình thành trong thời kỳ hôn nhân (Điều 26 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 –Người đại diện giữa vợ và chồng)
  2. Nhà đất ghi tên cả 2 vợ, chồng nhưng muốn cho tặng anh, chị em của vợ hoặc chồng. Để hưởng quy chế miễn thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ cho trường hợp anh, chị em ruột với nhau cần thực hiện qua bước trung gian là Xác nhận tài sản riêng vợ, chồng.

Copyright © 2017 Designed & Developed by CiviLaw