• Kiểm tra giao dịch, nguồn gốc nhà đất

  • Thủ tục nộp lệ phí trước bạ nhà đất
   • Thủ tục nộp lệ phí trước bạ nhà đất

   • Thủ tục nộp lệ phí trước bạ nhà đất:

    Thủ tục xóa nợ nghĩa vụ tài chính:

    - Quyết định cấp Giấy chứng nhận  của Ủy  ban nhân dân quận, huyện (03 bản sao)

    - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (02 bản foto)

     

     

  • » Chi tiết
  • Xác minh giao dịch nguồn gốc nhà đất
   • Xác minh giao dịch nguồn gốc nhà đất

   • Khi đến các Văn phòng công chứng để thực hiện ký kết các giao dịch chuyển nhượng nhà đất, hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

    - CMND, hộ khẩu các bên

    -Đăng ký kết hôn hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (tùy từng trường hợp.

    - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

  • » Chi tiết
  • Mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
   • Mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

   • Căn cứ điều 3 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và môi trường ngày 19/05/2014 về " Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" thì "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" được phát hành theo mẫu thống nhất trên toàn quốc như sau: 

  • » Chi tiết

Copyright © 2017 Designed & Developed by CiviLaw