• Thủ tục xóa nợ nghĩa vụ tài chính

 • Thủ tục xóa nợ nghĩa vụ tài chính:

  - Quyết định cấp Giấy chứng nhận  của Ủy  ban nhân dân quận, huyện (03 bản sao)

  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (02 bản foto)

   

 • Monday, 04 June 2018, 10:02:46 PM
 •   - CMND, hộ khẩu, đăng 

  - Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất (02 bản chính)

  - Tờ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất , mẫu 01-05/CQSDĐ (02 bản chính)

  - Sơ đồ nhà đất (01 bản chính)

  Địa điểm nộp hô sơ: Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội

  Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

   

   

Copyright © 2017 Designed & Developed by CiviLaw