• Xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai

 • Xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai

 • Friday, 14 September 2018, 09:03:26 PM
 • Xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai

  Civilaw với đội ngũ Luật sư : Chuyên Tư vấn luật đất đai: Với đội ngũ luật sư có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn các vấn đề liên quan tới pháp luật đất đai, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi : 1900 8644.để nhận tư vấn các vấn đề như: sang tên sổ đỏ, tách sổ đỏ ...

  - Hướng dẫn thủ tục sang tên sổ đỏ cho người dân, đảm bảo quyền lợi và nghĩ vụ cho khách hàng khi làm dịch vụ.

  Theo Luật đất đai 2013, Chương 13, Mục 2, Điều 206. Xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai

  1. Người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

  2. Người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước, cho người khác, ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật còn phải bồi thường theo mức thiệt hại thực tế cho Nhà nước hoặc cho người bị thiệt hại.

Copyright © 2017 Designed & Developed by CiviLaw