• Giải quyết tố cáo về đất đai

 • Giải quyết tố cáo về đất đai

 • Friday, 14 September 2018, 09:03:21 PM
 • Giải quyết tố cáo về đất đai

  Civilaw với đội ngũ Luật sư : Chuyên Tư vấn luật đất đai: Với đội ngũ luật sư có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn các vấn đề liên quan tới pháp luật đất đai, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi : 1900 8644.để nhận tư vấn các vấn đề như: sang tên sổ đỏ, tách sổ đỏ ...

  - Hướng dẫn thủ tục sang tên sổ đỏ cho người dân, đảm bảo quyền lợi và nghĩ vụ cho khách hàng khi làm dịch vụ.

  Theo Luật đất đai 2013, Chương 13, Mục 2,,Điều 205. Giải quyết tố cáo về đất đai

  1. Cá nhân có quyền tố cáo vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai.

  2. Việc giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo.

Copyright © 2017 Designed & Developed by CiviLaw