• Quy định về Quản lý đất chưa sử dụng

 • Quy định về Quản lý đất chưa sử dụng

 • Friday, 14 September 2018, 08:56:55 PM
 • Quy định về Quản lý đất chưa sử dụng


  Civilaw với đội ngũ Luật sư chuyên tư vấn luật đất đai, hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan tới lĩnh vực đất đai như:

  - Hướng dẫn thủ tục sang tên sổ đỏ cho người dân, đảm bảo quyền lợi và nghĩ vụ cho khách hàng khi làm dịch vụ.

  Theo luật đất đai 2013, Chương 10, Mục 4, Điều 164. Quản lý đất chưa sử dụng

  1. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý, bảo vệ đất chưa sử dụng tại địa phương và đăng ký vào hồ sơ địa chính.

  2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý đất chưa sử dụng tại các đảo chưa có người ở.

  3. Việc quản lý đất chưa sử dụng được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Copyright © 2017 Designed & Developed by CiviLaw