• Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất

 • Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất 

 • Monday, 10 September 2018, 03:59:55 PM
 • Luật sư tư vấn luật đất đai, hướng dẫn các thủ tục sang tên sổ đỏtách sổ đỏtách thửa đất nhanh chóng chuyên nghiệp và uy tín, luật sư tham gia tư vấn nhiều dự án mua bán chuyển nhượng.

  - Sang tên sổ đỏ, thủ tục sang tên sổ đỏ, dịch vụ sang tên sổ đỏ nhanh nhất và chính xác nhất tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. CiviLaw với đội ngũ luật sư, công chứng viên có nhiều năm kinh nghiêm tư vấn và hỗ trợ việc sang tên sổ đỏ. Chúng tôi cam kết đảm bảo quyền lợi khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

  hự, chung cư. Các lĩnh vực liên quan đến nhà đất.

   

   

  Mẫu số: 01/LPTB

  (Ban hành kèm theo Thông tư số   156/2013/TT-BTC ngày 

  06/11/2013 của  Bộ Tài chính)

   


  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   

  TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT

  [01] Kỳ tính thuế:  Theo từng lần phát sinh *

  [02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *

   

  [04] Tên người nộp thuế: .....................................................................................

  [05] Mã số thuế: .............................................................................................

  [06] Địa chỉ:  ...................................................................................................

  [07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................

  [09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ..................

  [12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................

  [13] Mã số thuế: .............................................................................................

  [14] Địa chỉ:  ...................................................................................................

  [15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................

  [17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................

  [20] Hợp đồng đại lý thuế, số:.....................................ngày ..................................

  ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:

  1. Đất:

  1.1 Địa chỉ thửa đất:

   

  1.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):

  1.3. Mục đích sử dụng đất:

  1.4. Diện tích (m2):

  1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng;  nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):

     a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:

    Địa chỉ người giao QSDĐ:

  b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày.......... tháng....... năm............

  1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):

  2. Nhà:

  2.1. Cấp nhà:                  

  Loại nhà:

   

  2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):

  2.3. Nguồn gốc nhà:

     a) Tự xây dựng:

      -  Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):

     b) Mua, thừa kế, cho, tặng:

      - Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: Ngày ............. tháng ............ năm..............

  2.4. Giá trị nhà (đồng):

  3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho  (đồng):

   

  4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):

   

  5. Giấy tờ có liên quan, gồm:

  -

  -

  Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./

  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

  Họ và tên:

  Chứng chỉ hành nghề số:

   

                             ......, ngày......... tháng........... năm..........

  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                      ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                           (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Copyright © 2017 Designed & Developed by CiviLaw