• QUI ĐỊNH MỚI VỀ MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 • Sau đây là những chính sách mới nổi bật liên quan đến việc miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước, hải quan… bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/11/2016.

   
 • Sunday, 17 September 2017, 09:00:56 PM
 • 1. Bổ sung nguyên tắc miễn giảm tiền sử dụng, tiền thuê đất

  Chính phủ ban hành Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 45/2014/NĐ-CP và Nghị định 46/2014/NĐ-CP. Theo đó:

  - Không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) để giao đất có thu tiền sử dụng đất nếu họ thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất.

  - Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi giao đất cho các đối tượng thuộc diện chính sách cải thiện nhà ở được thực hiện theo chính sách có liên quan và không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ.

  - Không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất trong trường hợp đấu giá QSDĐ để cho thuê.

  Đặc biệt, tổ chức được cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và đang trong thời gian được hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất khi thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động hoặc cổ phần hóa thì:

  Tổ chức đó sau khi chuyển đổi, cổ phần hóa tiếp tục được hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại nếu vẫn sử dụng đất vào mục đích đã được miễn, giảm tiền thuê đất trước đó.

  Xem thêm chi tiết tại Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016.

  2. Hướng dẫn miễn tiền SDĐ, thuê đất với các dự án nhà ở xã hội

  Theo Thông tư 139/2016/TT-BTC thì việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước được thực hiện như sau:

  - Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội;

  (Bao gồm cả quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội)

  - Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sử dụng quỹ đất 20% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị;

  (Bao gồm cả phần diện tích đất 20% để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội)


  Hot-line: 01644213332

  Dịch vụ kế toán trọn gói hàng tháng giá rẻ như kế toán thuế, nội bộ, làm báo cáo tài chính, kê khai quyết toán thuế long biên, hà đông, cầu giấy, đống đa, nhận làm dịch vụ kế toán tại Hà Nội, nhanh chính xác và uy tín

  Là khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ của dịch Dịch Vụ Kế Toán Việt , Refber là công ty chuyên tư vấn đào tạo và khởi nghiệp với chương trình đào tạo, và khởi nghiệp quốc gia, Refber là đơn vị chuyên đào tạo quản lý nhà hàng,và việc quản lý nhà hàng có uy tín, tư vấn . Các bạn trẻ có ý tưởng tham gia lĩnh vực kinh doanh nhà hàng có thể tham khảo tại  link : Công ty TNHH Refber Việt NamTrung tâm khởi nghiệp F&B

Copyright © 2017 Designed & Developed by CiviLaw