• Mẫu Di Chúc

 •  Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

 • Friday, 03 August 2018, 08:53:43 PM
 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  DI CHÚC

  Tôi là             : .....................................................

  Sinh năm     : .....................................................

  Hộ khẩu       : .....................................................

  CMND số    : .......................................... ngày cấp: ...........................................

  Nơi cấp       : Công an ........................................................................................

  Hôm nay, ngày .... tháng .......... năm ........., tại ................thành phố Hà Nội, tôi/chúng tôi đang trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, sức khoẻ tốt lập di chúc chung này để lại tài sản cho con và tuyên bố toàn bộ nội dung di chúc của tôi/chúng tôi cho công chứng viên ....................................................... ghi chép và đánh máy lại nội dung di chúc như sau:

   1/ Các con và tài sản thừa kế

  - Tôi và chồng/vợ tôi là ông/bà .................. có ......... (...........) người con là: Ông/bà ................. (sinh năm: ............), ông/bà ........................ (sinh năm: .......).

  - Tôi có một ngôi nhà và đất tại ...............................thành phố Hà Nội theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày .............., hồ sơ gốc số: ....................... Nhà đất này có đặc điểm như sau:

  a/ Nhà ở:

  - Địa chỉ: ............................................................, thành phố Hà Nội

  - Kết cấu nhà: ..................................

  - Số tầng: .......................

  b/ Đất ở:

  - Thửa đất số: ...........................

  - Tờ bản đồ số: ........................

  - Diện tích: ............................... m2 (.................................. mét vuông)

   (Sau đây gọi tắt là Bất động sản)

  2/ Phân chia tài sản:

  Tôi tự nguyện lập bản di chúc này để phân chia Bất động sản nêu trên như sau:

  ...........................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Tôi lập di chúc này trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, tỉnh táo, bản di chúc có ..... trang, được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

  NGƯỜI LẬP DI CHÚC

   

  Luật sư tư vấn luật đất đai, hướng dẫn các thủ tục sang tên sổ đỏtách sổ đỏtách thửa đất nhanh chóng chuyên nghiệp và uy tín, luật sư tham gia tư vấn nhiều dự án mua bán chuyển nhượng.

   

Copyright © 2017 Designed & Developed by CiviLaw