• Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

 • Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì: “Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau” là thu nhập được miễn thuế.

 • Friday, 03 August 2018, 08:53:46 PM
 • Luật sư tư vấn luật đất đai, hướng dẫn các thủ tục sang tên sổ đỏtách sổ đỏtách thửa đất nhanh chóng chuyên nghiệp và uy tín, luật sư tham gia tư vấn nhiều dự án mua bán chuyển nhượng.

  - Sang tên sổ đỏ, thủ tục sang tên sổ đỏ, dịch vụ sang tên sổ đỏ nhanh nhất và chính xác nhất tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. CiviLaw với đội ngũ luật sư, công chứng viên có nhiều năm kinh nghiêm tư vấn và hỗ trợ việc sang tên sổ đỏ. Chúng tôi cam kết đảm bảo quyền lợi khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

  Tại địa chỉ: Số .....................................................thành phố …...

  Hôm nay, ngày ......  tháng ........ năm …, tại trụ sở Văn phòng Công chứng …., chúng tôi gồm có:

  BÊN TẶNG CHO:

  Ông ......................, sinh năm: ............., CMND số: ............. do Công an ............... cấp ngày ................. và vợ là bà ........................., sinh năm: ............, CMND số: ...... do Công an ……………. cấp ngày ................. Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số ........................., thành phố …...       

    (Dưới đây trong hợp đồng gọi là Bên A)

  BÊN NHẬN TẶNG CHO:

  Ông ......................, sinh năm: ............., CMND số: ............. do Công an ............... cấp ngày ................. và vợ là bà ........................., sinh năm: ............, CMND số: ...... do Công an ……………. cấp ngày ................. Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số ........................., thành phố …...       

                                                             (Dưới đây trong hợp đồng gọi là Bên B)

  Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất, với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:

  ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI  SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẶNG CHO

  1.1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Số ............., thành phố .... thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên A theo "Giấy chứng nhận ………………" số: ............., do UBND ..................., thành phố ........cấp ngày .................

  1.2. Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý tặng cho và Bên B đồng ý nhận tặng cho toàn bộ diện tích quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận nói trên với các đặc điểm sau:

  Xem thêm:

   a/ Nhà ở:

  - Địa chỉ: ............................................................, thành phố Hà Nội

  - Tổng diện tích sử dụng: ...................m2 (................................. mét vuông)

  - Diện tích xây dựng: ...................... m2 (................................... mét vuông)

  b/ Đất ở:

  - Thửa đất số: ...........................

  - Tờ bản đồ số: ........................

  - Diện tích: ............................... m2 (.................................. mét vuông)

  ĐIỀU 2: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

  2.1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất  đúng như hiện trạng nói trên cùng toàn bộ bản chính giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho Bên B.

  Việc giao nhận đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  2.2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.

  ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

  3.1. Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do Bên …… chịu trách nhiệm nộp.

  3.2. Sau khi ký bản hợp đồng này, Bên …… có nghĩa vụ liên hệ với Cơ quan thuế để làm thủ tục nộp thuế theo quy định.

  ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

  Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Pháp luật.  

  ĐIỀU 5: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

  5.1. Bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  a/ Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

  b/ Thửa đất thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật;

  c/ Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

  - Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nói trên thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên A, không có tranh chấp khiếu kiện;

  - Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị ràng buộc dưới bất cứ hình thức nào bởi các việc: Thế chấp, chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn hoặc kê khai làm vốn của doanh nghiệp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

  - Không bị ràng buộc bởi bất cứ một quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hạn chế quyền của chủ sử dụng đất;

  - Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tặng cho không bị quy hoạch hoặc thuộc trường hợp giải phóng mặt bằng;

  - Việc Bên A tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên không nhằm trốn tránh thực hiện một nghĩa vụ về tài sản nào khác.

  d/ Có trách nhiệm tạo mọi điều kiện cho Bên B hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc đăng ký sang tên quyền sử dụng đất nhận tăng cho tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

  e/ Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 

  f/ Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong hợp đồng này;

  5.2. Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  a/ Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

  b/ Bên B đã tự xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã nêu trong Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và không đề nghị công chứng viên làm thủ tục xác minh, giám định;

  c/ Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 

  d/ Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong hợp đồng này;

  ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  6.1. Bản Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết và được công chứng. Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được hai bên lập thành văn bản có công chứng của công chứng viên Văn phòng Công chứng và chỉ được thực hiện khi Bên nhận tặng cho chưa đăng ký sang tên quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này;

  6.2. Hai bên công nhận đã hiểu rõ những qui định của pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

      BÊN TẶNG CHO                                               BÊN NHẬN TẶNG CHO

   

Copyright © 2017 Designed & Developed by CiviLaw