• Di chúc có 2 người làm chứng

 • Căn cứ Điều 654 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về người làm chứng cho việc lập di chúc như sau:

  Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

  1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;

  2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;

  3. Người chưa đủ mười tám tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự.

 • Monday, 10 September 2018, 03:57:28 PM
 •  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  DI CHÚC

  Hôm nay, ngày ........tháng ......... năm .........., vào lúc....... giờ .........phút, tại ………………

  Họ và tên tôi là: .............................................................................................

  - Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................

  - Chứng minh nhân dân số:........................…………Nơi cấp: ...........................................

  cấp ngày …………… tháng ……… năm ...............

  - Địa chỉ thường trú: ............................................................................................

  Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

  Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

  1..............................................................................................................

  2………………………………………………………………………..

  3………………………………………………………………………..

  Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: .............................

  ............................. ....................... ............................. ...................................

  Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

  Sau khi tôi qua đời

  Họ và tên Ông (Bà)............................................................................................

  Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................

  Chứng minh nhân dân số:........................…………Nơi cấp: ...........................................cấp ngày …………… tháng ……… năm ............... Địa chỉ thường trú: ............................................................................................

  sẽ được thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên, do tôi để lại

  Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

  (Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

  Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi có mời hai nhân chứng là:

  Họ và tên: .............................................................................................

  Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................................... ………Chứng minh nhân dân số:.........................………Nơi cấp: ...........................................cấp

  ngày ……………tháng ……….. năm ………..... Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................

  Họ và tên: ................................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................................... ……… Chứng minh nhân dân số:.........................………Nơi cấp: ...........................................cấp ngày ……………tháng ……….. năm ………..... Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................

  Hai nhân chứng kể trên là do tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

  Di chúc đã được lập xong hồi………ngày…......tháng…….năm…….Đã thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

  Di chúc được lập thành…………………. bản, mỗi bản............trang./. ………………….., ngày … tháng … năm ……

   Nhân chứng 1                                                                   Nhân chứng 2                                                                                              Người lập Di chúc

   (Ký và ghi rõ họ và tên)                                            (Ký và ghi rõ họ và tên)                                                                                   (Ký và ghi rõ họ và tên)

   

  Luật sư tư vấn luật đất đai, hướng dẫn các thủ tục sang tên sổ đỏtách sổ đỏtách thửa đất nhanh chóng chuyên nghiệp và uy tín, luật sư tham gia tư vấn nhiều dự án mua bán chuyển nhượng.

  - Sang tên sổ đỏ, thủ tục sang tên sổ đỏ, dịch vụ sang tên sổ đỏ nhanh nhất và chính xác nhất tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. CiviLaw với đội ngũ luật sư, công chứng viên có nhiều năm kinh nghiêm tư vấn và hỗ trợ việc sang tên sổ đỏ. Chúng tôi cam kết đảm bảo quyền lợi khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Copyright © 2017 Designed & Developed by CiviLaw