• Chuyển nhượng 1 phần quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

 • (điểm 1 mục II Thông tư 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT)Nếu việc tách thửa đáp ứng điều kiện về diện tích tối thiểu được phép tách thửa, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và các điều kiện khác theo quy định, bạn có thể yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất mà không phải chờ đến khi chủ sử dụng tách thửa và ra giấy chứng nhận cho lô đất. Để được công chứng hợp đồng chuyển nhượng đất này, trước tiên bạn liên hệ với tổ chức có chức năng đo vẽ nhằm xác định rõ vị trí lô đất bạn dự định mua, và phần còn lại của chủ sử dụng đất hiện tại.

 • Friday, 03 August 2018, 08:53:57 PM
 • Luật sư tư vấn luật đất đai, hướng dẫn các thủ tục sang tên sổ đỏtách sổ đỏtách thửa đất nhanh chóng chuyên nghiệp và uy tín, luật sư tham gia tư vấn nhiều dự án mua bán chuyển nhượng.

  - Sang tên sổ đỏ, thủ tục sang tên sổ đỏ, dịch vụ sang tên sổ đỏ nhanh nhất và chính xác nhất tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. CiviLaw với đội ngũ luật sư, công chứng viên có nhiều năm kinh nghiêm tư vấn và hỗ trợ việc sang tên sổ đỏ. Chúng tôi cam kết đảm bảo quyền lợi khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG

  QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

  Một phần quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Số ..........................................., thành phố ...........

  Hôm nay, ngày ......  tháng ........ năm 2013, tại trụ sở Văn phòng Công chứng ..................., chúng tôi gồm có:

  BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:

  Ông ......................, sinh năm: ............., CMND số: ............. do Công an ............... cấp ngày ................. và vợ là bà ........................., sinh năm: ............, CMND số: ...... do Công an ……………. cấp ngày ................. Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số ........................., thành phố ..................         

    (Dưới đây trong hợp đồng gọi là Bên A)

  BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:

  Ông ......................, sinh năm: ............., CMND số: ............. do Công an ............... cấp ngày ................. và vợ là bà ........................., sinh năm: ............, CMND số: ...... do Công an ……………. cấp ngày ................. Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số ........................., thành phố ........         

                                                                (Dưới đây trong hợp đồng gọi là Bên B)

  Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất, với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:

   

   

  ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI  SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT  CHUYỂN NHƯỢNG

  1.1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Số ............., thành phố Hà Nội thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên A theo "Giấy chứng nhận …………………." số: ............., số vào sổ cấp GCNQSD đất /hồ sơ gốc số: .......... do UBND ..................., thành phố ............... cấp ngày ...........

  1.2. Bằng hợp đồng này Bên A đồng ý chuyển nhượng cho Bên B một phần quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên. Phần diện tích sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng theo hợp đồng này được ...Văn phòng đăng ký đất ................ kiểm tra và xác định trong công văn số ..., ngày ..., cụ thể như sau:

  a/ Đất ở:

  - Diện tích: .................. m2 (.............................................. mét vuông)

  - Hình thức sử dụng:

            + Sử dụng riêng: ............m2 (.......................mét vuông)

            + Sử dụng chung: ............m2 (.......................mét vuông)

  - Mục đích sử dụng:..........................................

  - Thời hạn sử dụng:...........................................

  - Nguồn gốc sử dụng:........................................

  Vị trí, diện tích, đặc điểm đất chuyển dịch theo hợp đồng này được thể hiện cụ thể trong Hồ sơ kỹ thuật thửa đất số  .../HSTĐ do ...Công ty Địa chính Hà Nội lập ngày ...............

  b/ Tài sản gắn liền với đất:

  - Kết cấu nhà, số tầng: .............

  - Diện tích xây dựng: ............ m2 (...............  mét vuông)

  - Diện tích sử dụng: ....... m2 (...........................  mét vuông).

  Vị trí, diện tích, đặc điểm nhà chuyển dịch theo hợp đồng này được thể hiện cụ thể trong Hồ sơ ........... số  ............... do ...... Công ty ............ lập ngày ...............

  1.3. Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng diện tích quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà Bên A đã thoả thuận chuyển nhượng cho Bên B như hiện trạng, đồng thời Bên B chấp nhận mọi yêu cầu chuyển dịch theo qui hoạch của Nhà nước (nếu có) sau này đối với diện tích quyền sử dụng đất đã nhận chuyển nhượng.

  ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  2.1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nói trên hai bên thoả thuận là ……………. đồng  (………………….. đồng) trả bằng tiền Nhà nước Việt Nam hiện hành.

  2.2. Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A bằng tiền mặt.

  2.3. Việc trả và nhận số tiền nói trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  ĐIỀU 3: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,  ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

  3.1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất  đúng như hiện trạng nói trên cùng toàn bộ bản chính giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho Bên B.

  Việc giao nhận đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  3.2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.

  ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

  4.1. Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do Bên …… chịu trách nhiệm nộp.

  4.2. Sau khi ký bản hợp đồng này, Bên …… có nghĩa vụ liên hệ với Cơ quan thuế để làm thủ tục nộp thuế theo quy định.

  ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

  Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Pháp luật.  

  ĐIỀU 6: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

  6.1. Bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  a/ Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

  b/ Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật;

  c/ Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

  - Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nói trên thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên A, không có tranh chấp khiếu kiện;

  - Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị ràng buộc dưới bất cứ hình thức nào bởi các việc: Thế chấp, chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn hoặc kê khai làm vốn của doanh nghiệp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

  - Không bị ràng buộc bởi bất cứ một quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hạn chế quyền của chủ sử dụng đất.

  - Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng không bị quy hoạch hoặc thuộc trường hợp giải phóng mặt bằng;

  d/ Có trách nhiệm tạo mọi điều kiện cho Bên B hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc đăng ký sang tên quyền sử dụng đất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

  e/ Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 

  f/ Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong hợp đồng này;

  6.2. Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  a/ Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

  b/ Bên B đã tự xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã nêu trong Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và không đề nghị công chứng viên làm thủ tục xác minh, giám định;

  c/ Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 

  d/ Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong hợp đồng này;

  6.3. Bên A và Bên B cùng cam đoan:

  - Đặc điểm về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng nêu tại Hợp đồng này là đúng với hiện trạng thực tế, nếu có sự khác biệt với thực tế thì Bên A và Bên B phải hoàn toàn chịu rủi ro và chịu trách nhiệm trước pháp luật, không khiếu nại hay yêu cầu bồi thường gì đối với công chứng viên đã ký bản Hợp đồng này.

  - Không có khiếu nại gì đối với Công chứng viên hoặc yêu cầu Công chứng viên ký bản Hợp đồng này phải chịu trách nhiệm khi các bên hoặc một trong các bên có hành vi vi phạm pháp luật.

  ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  7.1. Bản Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết và được công chứng. Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được hai bên lập thành văn bản có công chứng của công chứng viên Văn phòng Công chứng  và chỉ được thực hiện khi Bên nhận chuyển nhượng chưa đăng ký sang tên quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này.

  7.2. Hai bên công nhận đã hiểu rõ những qui định của pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

  7.3. Hai Bên tự đọc lại/nghe Công chứng viên đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, cùng chấp thuận toàn bộ các điều khoản của Hợp đồng và không có điều gì vướng mắc. Hai Bên cùng ký tên và điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng.

      BÊN CHUYỂN NHƯỢNG                                                       BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

   

Copyright © 2017 Designed & Developed by CiviLaw